Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen väljyys- ja hygieniatekijät huomioon ottaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat 4.8.2020 antaneet suosituksia, joita noudattamalla voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia. Suositukset toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää koulutusta ja varhaiskasvatusta turvallisesti ja sujuvasti.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Päivitetty 27.8.2020

Oppilaitoksen ylläpitäjä päättää tarkoituksenmukaisista opetusjärjestelyistä tilanteensa, olosuhteiden ja resurssiensa mukaan. Oppilaitoksen ylläpitäjä voi ratkaisuja tehdessään arvioida resurssejaan esimerkiksi vaihtoehtoisten opetusjärjestelyjen hyödyntämiseen lähiopetuksen toteuttamisen rinnalla. Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä.
 
Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia. Valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä noudatetaan oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa.
 
Oppilaitosten tilojen turvallista käyttöä opetukseen ohjataan ja rajoitetaan tarvittaessa tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tartuntoja ilmenee, mahdollisista tilojen sulkemisista kokonaan tai osittain taikka muista tilojen käyttöä koskevista rajoituksista päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai, jos päätökset ovat tarpeen usean kunnan alueella, aluehallintovirasto.  
 
Jos vapaan sivistystyön oppilaitos toteuttaa jotakin muuta kuin vapaan sivistystyön koulutusta, noudatetaan niitä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, jotka kyseisen koulutusmuodon osalta on annettu.