Opetushallitus on antanut 20.12.2017 vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

leena.nissila@oph.fi
katri.kukka@oph.fi

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä:

markku.virtanen@tem.fi
tiina.polo@tem.fi