Varautuminen on ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään turvaamaan yhteiskunnan eri toiminnot kaikissa tilanteissa. Varautumisvelvollisuudesta säädetään valmiuslain 3 luvussa.