Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Tekstiä päivitetty 15.10.2021. 

Tässä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille suunnatussa materiaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauden 2021 erityisiin järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa. Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta syksyn 2021 tilanne on samankaltainen kuin keväällä 2021.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät perusopetuksen tukimateriaalia täältä.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana lähiopetus

Laki perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.8.2021-31.7.2022. Lait ovat pääosin samansisältöisiä kuin keväällä 2021 voimassa olleet lait. Lakien tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Laki tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta (447/2021) on hyväksytty eduskunnassa 28.5.2021. Lainvoimassaoloaika on 1.7.2021–31.12.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään keväällä 2021 voimassa ollutta. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.