Koulutuksen järjestäjien on tärkeä ylläpitää valmiutta siirtyä kokonaan etäopetukseen syyslukukaudella 2021, jos paikallinen epidemiatilanne sitä vaatii. Tässä tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta tilanteeseen, jossa koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella paluuta normaaliarkeen: miten opiskelijoiden henkilökohtaistamissuunnitelmat päivitetään ja miten tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän tulevaisuususkoaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeuksellisten järjestelyiden jälkeen.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.6.2021. 

Päivitetty 7.7.2021: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ä väliaikaista muutosta on jatkettu 31.7.2022 saakka.