Opetuksen järjestäjien ja koulujen on tärkeä ylläpitää valmiutta siirtyä etäopetukseen, jos paikallinen epidemiatilanne sitä vaatii. Tässä opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauden 2022 erityisiin järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa.

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään kevätlukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen myös karanteenin ja eristyksen aikana sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Perusopetuksen järjestäminen ja koronasta palautuminen 1.1.2022 alkaen.

Päivitetty 23.3.2022 vastaamaan OKM:n ja THL:n 1.3.2022 antamaa suositusta. Tekstiin on päivitetty myös tietoa hallituksen koronatilanteen hallinnan hybridistrategian uudistamisesta sekä yhteistyön tekemisestä ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun liittyen.