Opetuksen järjestäjien ja koulujen on tärkeä ylläpitää valmiutta siirtyä etäopetukseen, jos paikallinen epidemiatilanne sitä vaatii. Tässä opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauden 2021 erityisiin järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa.

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen myös karanteenin ja eristyksen aikana sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Perusopetuksen järjestäminen ja koronasta palautuminen 1.8.2021 alkaen.

Päivitetty 2.6.2021: Tukimateriaalin luvut ”Opetuksen järjestämisen lähtökohtana lähiopetus”, ”Varautumista vaativia asioita” ja ”Ohjaus ja tuki sekä oppilashuolto” on päivitetty syyslukukaudeksi 2021. Muut tukimateriaalin luvut vastaavat kevään 2021 ohjeistuksia.