Tässä oppilaitosten ylläpitäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022. Hallituksen 22.12.21 linjauksen mukaan vapaan sivistystyön järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 31.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaitoksille lähettämän täsmennyksen mukaan välttämättömänä opetuksena voidaan pitää maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus voidaan toisen asteen tavoin järjestää lähiopetuksena.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Päivitetty 19.1.2022. Lisätty linkit THL:n suosituksiin koronan altistumistilanteista sekä koronatesteistä ja kontaktien välttämisestä alueilla, joilla testaus ja jäljitys on ruuhkautunut.

Päivitetty 13.1. etäopetuksen kesto.

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12.2021 antamaa suositusta sekä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain päivityksiä.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Oppilaitosten ylläpitäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön ja seuraavien määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä.

Samaan aikaan oppilaitosten ylläpitäjien on tarpeen suunnitella, miten osaamis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät tukimateriaalia sivulta Vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen