Koronaviruspandemian vuoksi annettu 1.8.2021 voimaan tullut perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulutusta annetun lain väliaikainen muutos koskien etäopetusta on päättynyt 31.7.2022. Samoin tartuntalain väliaikainen 1.1.2022 voimaan tullut muuttaminen on päättynyt 30.6.2022. Perusopetuslaki ei mahdollista etäopetusta. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen, edellyttää perusopetuslain muuttamista joko määräajaksi tai pysyvästi. Aikuisten perusopetusta ja toisen asteen koulutusta voidaan järjestää myös monimuotokoulutuksena, johon sisältyy etäopetusta.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan hyvinvointialueen tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ja hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa käytännön toimenpiteissä kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä tartuntatautitilanteessa. Kunta määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoivat vuosina 2020-2022 koronapandemiaa koskien suosituksen tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämisestä. Kansalliset viranomaiset voivat antaa vastaavia suosituksia myös jatkossa. Koronapandemiaa koskevat suositukset koskivat muun ohella hygieniaa, toiminnan porrastamista ja yleisötilaisuuksien järjestämistä. Työterveyslaitos antoi koronaa koskien ohjeistuksen siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi 3.3.2020.