Johtamiskoulutusten tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimivien henkilöiden johtamisosaamista. Koulutusten tarkoituksena on tukea johtamisosaamista työuran eri vaiheissa. Koulutusten edistävät tietoperusteisuutta paikallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä tukevat paikallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien strategisten suunnitelmien toimeenpanoa.
Työskentelyä post it -lapuilla.

 

Opetushallitus jakoi neljälle hankkeelle rahoitusta varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuksia toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Taideyliopisto, Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö 15 op

Tutkimusperustaisen koulutuksen tavoitteena on tarjota uran eri vaiheissa oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajille sekä apulais- ja varajohtajina toimivillemahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan. Koulutus tukee ammatillista kehittymistä henkilöstöjohtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä, pedagogisessa ja strategisessa johtamisessa, moninaisuuden johtamisessa ja oppivien ja hyvinvoivien yhteisöjen kehittämisessä.  

Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus, Vahvuuksien vaka 15 op.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen johtajille, apulaisjohtajille ja johtotiimeille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan pedagogisessa johtajuudessa, vahvuuksien johtamisessa ja oppivien yhteisöjen kehittämisessä​. Koulutuksella pyritään vahvistamaan johtamisosaamista ja prosessien kehittämistä sekä edistämään johtajuusosaamista vertaistuen ja verkostojen avulla.

Oulun yliopisto, Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä 10 op.

Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutuksessa osallitujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia

Åbo Akademi mellan Helsingfors universitet, HY+ och projektägaren CLL, Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap är ett nytt unikt samarbetsprojekt .

Fortbildningsprogrammet fokuserar på det mångfacetterade föreståndaruppdraget inom småbarnspedagogiken och kommer ge verksamma ledare möjlighet att utveckla både sig själva, verksamheten och sin ledarskapskompetens. Start hösten 2021.

 

Lisätietoja koulutusten ajankohdista ja ilmoittautumisesta alla olevista linkeistä.