Varhaiskasvatuksen toteuttamista varten varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia varhaiskasvatussuunnitelma, joka noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee laatia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetusta varten opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen julkaisemia opetussuunnitelmien perusteita. Ammatillisessa koulutuksessa järjestäjän tulee toteuttaa koulutus tutkintojen perusteiden mukaisella tavalla.