Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatus

alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on varhaiskasvatus?

Varhaiskasvatus on kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme perusta. Varhaisten vuosien merkitys lapsen koko oppimisen ja elämänpolun kannalta on suuri. Sivulta löydät tietoa varhaiskasvatuksen tehtävästä, varhaiskasvatussuunnitelmista ja varhaiskasvatuksen toteutumisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu.

alt-text (optional, uses title if not set)

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys 2021-2022

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitystyöhön liittyvää tietoa ja materiaaleja

Lisää aiheesta

ePerusteet

eperusteet.opintopolku.fi

ePerusteet-palvelusta löydät varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan. Voit myös tutustua paikallisiin vasuihin.

Varhaiskasvatuslaki

www.finlex.fi

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Voimassa olevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löydät myös pdf-dokumentteina. Voit tarkastella myös aikaisempia perusteita.