Hyppää pääsisältöön

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa


Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.

Tältä sivustolta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Materiaali antaa henkilöstölle, esihenkilöille ja muille asiantuntijoille välineitä pedagogiseen kehittämiseen sekä yhteistyöhön. Materiaalin avulla voidaan kehittää toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti katsomuksellista moninaisuutta arvostavaksi ja huomioivaksi yhteisöksi. 

Materiaali on kokonaisuus, mutta sen sisällä voi siirtyä suoraan niihin osa-alueisin, joista kulloinkin kokee hyötyvänsä ja se pyrkii vastaamaan kysymyksiin, joita on tullut katsomuskasvatukseen liittyen. Sisältö soveltuu ja pätee sekä varhaiskasvatukseen että esiopetukseen. Ensimmäisen osion Toimintakulttuurin kehittäminen-lukua on päivitetty Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-tekstillä 10/2023.