Hyppää pääsisältöön

Perhepäivähoito


Perhepäivähoidolla on pitkä historia osana suomalaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. On tärkeää, että perhepäivähoidon ominaislaatu yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona tunnistetaan ja sitä hyödynnetään perhepäivähoidon kehittämisen lähtökohtana.

Sivulla avataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjä ja tavoitteita perhepäivähoidon näkökulmasta. Materiaalit koostuvat kirjallisista osioista sekä lyhyistä videoista, joissa perhepäivähoitajat sekä perhepäivähoidon esimiehet kertovat omia kokemuksiaan perhepäivähoidon kehittämisen hyvistä käytännöistä. Lisäksi jokaisen osion yhteyteen on koottu pohdittavia kysymyksiä, joita kannustetaan hyödyntämään yhteisen keskustelun virittämiseksi esimerkiksi perhepäivähoitajien työilloissa tai kehittämispäivissä. Kysymyksiä voi täydentää oman tarpeen mukaan. Materiaali toimii myös johtamisen tukena perhepäivähoidon kehittämisessä.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon pedagogisen toiminnan lähtökohtia

Perhepäivähoidon pedagogisen toiminnan lähtökohtia

Perhepäivähoitajan työn keskiössä on pedagogiikka, joka rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta, leikistä, kohtaamisesta ja yhteisestä osallisuudesta, perushoidon pedagogiikasta sekä monipuolisista oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista.

Lapsen vasu ja pedagoginen dokumentointi

Lapsen vasu ja pedagoginen dokumentointi

Lapsen vasu laaditaan jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle. Materiaalin avulla perehdytään tarkemmin vasuprosessiin ja kuullaan kokemuksia perhepäivähoitajien vasuprosessista. Lisäksi materiaalissa syvennytään viiteen keskeiseen tapaan toteuttaa pedagogista dokumentointia.

Perhepäivähoidon vasuprosessin ja kehittämisen johtaminen

Perhepäivähoidon vasuprosessin ja kehittämisen johtaminen

Oman toiminnan reflektointi on työn kehittämisen kannalta tärkeää. Välillä arjen keskellä on hyvä pysähtyä pohtimaan ja tutkimaan omia toiminta- ja ajattelumallejaan. Tutustu materiaalin avulla perhepäivähoidon kehittämiseen ja kehittämisen johtamiseen.