Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat laatineet yhdessä ohjeistukset Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat mm. tehostettua ja erityistä tukea, arviointia ja opettajien kelpoisuuksia.