Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot. Koulutuksen järjestäjät voivat valita menetelmät ja välineet, joita käyttävät oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.

Laadun kehittämisessä ja sen arvioinnissa voidaan hyödyntää itsearviointia ja vertaisarviointia. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä julkistaa itsearvioinnin keskeiset tulokset. Vertaisarviointi tukee laadun varmistamista ja sen kehittämistä. Vertaisarviointi on kriteeriperusteista arviointia, jossa vastaavassa ympäristössä toimivista arvioijista koostuva vertaisarviointiryhmä arvioi organisaation valitsemaa kohdetta tai kohteita.