Auktorisoiduista kääntäjistä annetut laki ja asetus tulivat voimaan vuonna 2008. Edellisen lain mukainen  oikeus toimia virallisena kääntäjänä oli voimassa vuoden 2012 loppuun. Viralliseen kääntäjään sovelletaan lakia auktorisoiduista kääntäjistä. Kääntäjä ei kuitenkaan saa käyttää virallisen kääntäjän nimikettä, vaan hänen tulee hakea auktorisointia tutkintolautakunnalta. Ruotsinkielinen nimike ”auktoriserad translator” on pysynyt muuttumattomana lainmuutoksen yhteydessä.

Virallinen kääntäjä saa auktorisoidun kääntäjän tutkintoa suorittamatta ja vakuutusta antamatta hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, jos hän täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi. Virallinen kääntäjä ei voi tehdä auktorisoituja käännöksiä ennen kuin on saanut auktorisoidun kääntäjän oikeuden.

Viralliseen kääntäjään, joka hakee oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä, ei sovelleta oikeuden määräaikaisuutta ja oikeus on voimassa ilman yläikärajaa. Todistus on maksuton.