Taiteelle ominaisessa toiminnassa opettajalla on innostajan ja käynnistäjän rooli. Parhaimmillaan toiminnassa yhdistyvät taiteen elämyksellisyys, tutkiva oppiminen ja oppilaiden aktiivinen rooli. Sinikka Rusanen ja Riikka Mäkinen kertovat artikkelissaan leikillisyyden merkityksestä kuvataiteessa ja sen opetuksessa.