Kulttuurilla viitataan usein asuinpaikkaan, uskontoon, kieleen tai etnisyyteen, mutta nykyisin määritelmässä korostuu myös esimerkiksi sukupuolen, iän ja sosiaalisen aseman merkitys. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalista kulttuuria erityisesti perinteiden kannalta.