Visuaalisella kulttuurilla ei tarkoiteta pelkästään kuvia, vaan kaikkea ihmisen tekemää, näköaistille pääasiassa suunnattuja asioita. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja sen osuutta kuvataiteen oppiaineessa.