Opetushallituksen julkaisema vuorohoidon materiaalikokonaisuus koostuu videoista ja kirjallisista osioista. Ensimmäisinä on neljä luentovideota ja -materiaalia. Artikkelissa "Laadukas varhaiskasvatus vuorohoidossa" nostetaan esille vuorohoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Vuorohoitomateriaalin muilla videoilla varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä esimiehet kertovat omia kokemuksiaan vuorohoidon hyvistä käytännöistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamiseksi.