Sosiaalinen media on ytimeltään vuorovaikutteinen ja tukee osallistujien keskinäistä viestintää monin tavoin. Viestintämuodot ovat moninaisia. Viestintä voi olla joko reaaliaikaista (kuten chat tai videokonferenssi) tai viivästynyttä (kuten Facebook-keskustelu tai blogikommentointi). Sanallisen viestinnän rinnalla sosiaalisessa mediassa käytetään runsaasti kuvia ja videoita. Tyypillistä on myös se, että vuorovaikutuksen tuotoksina rakentuu yhteisiä ja yhdessä tuotettuja aineistoja, joista erilaiset wikit tunnetuimpia esimerkkejä.

Jos opettajan somekäyttö keskittyy liikaa oppisisältöjen tuottamiseen ja jakeluun, oppija jää passiiviseksi vastaanottajaksi. On tärkeää miettiä, miten opiskelun vastuu siirretään oppijalle ja millainen toiminta antaa parhaat eväät oppijalle selviytyä tulevaisuudessa opiskelun kohteena olevan aiheen kanssa.