Vuorovaikutusosaaminen on keskeinen osa opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä merkittävä yhteiskunnallisen osallisuuden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin osatekijä. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa opiskelijan vuorovaikutusosaamista pyritään kehittämään laaja-alaisesti, peruskoulun tarjoamaa osaamispohjaa syventäen ja monipuolistaen. Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärässä vuorovaikutukseen keskittyvät erityisesti pakolliset moduulit Vuorovaikutus 1 (ÄI3) ja Vuorovaikutus 2 (ÄI7) sekä valinnainen moduuli Vuorovaikutus 3 (ÄI9). Myös moduuli Tekstien tulkinta 1 (ÄI5) käsittelee keskeisiä vuorovaikutuksen ja viestinnän teemoja, kuten vaikuttamista, argumentointia ja mediataitoja. Tarkoitus onkin, että vuorovaikutusosaamista voidaan kehittää oppiaineen eri sisältöjä integroiden läpi kaikkein moduulien.

Kuvituskuva, nuoret opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Vuorovaikutukseen keskittyvät moduulit

Vuorovaikutus 1 (1 op) ÄI3

Keskeistä: Moduulin tärkeimpiä teemoja ovat viestijäkuvan ja viestintärohkeuden vahvistaminen, ryhmäviestintätaidot, kuuntelu-, palautteenantotaidot sekä ryhmäviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.

Vuorovaikutus 2 (1 op) ÄI7

Keskeistä:  Moduulin keskeisiä teemoja ovat esiintymisrohkeuden ja esiintymistaitojen vahvistaminen sekä esiintymisjännityksen, esiintymisen vuorovaikutteisuuden ja yleisön vastuun ymmärtäminen. Moduulissa tarkastellaan myös vuorovaikutustaitoja ja -etiikkaa eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kehitetään kykyä analysoida ja arvioida puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä.

Matriaalin näkökulmiin on materiaalissa lisätty viittaus siihen moduuliin, joissa asiaa ensisijaisesti käsitellään, mutta totta kai teemat liittyvät kaikkiin vuorovaikutuksen moduuleihin.

Tukimateriaalin on laatinut yliopisto-opettaja Suvi-Tuuli Murumäki (Helsingin yliopisto).