Kuvataiteessakin opettajan tehtävään kuuluu auttaa oppilaita tulemaan tietoiseksi vaikuttamisesta sekä siihen liittyvästä vastuusta. Mira Kallio-Tavin esittelee artikkelissaan ympäristön merkitystä oppilaiden osallisuuden herättelyssä muun muassa sosiaalisen median ja kuvallisuuden kautta.