Yleisten kielitutkintojen eri osakokeiden taitotasot vastaavat valtionhallinnon kielitutkintoja seuraavasti.