Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeelle. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-31.12.2021. ZOOMI-hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa.