Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeelle. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-31.12.2021. ZOOMI-hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa.

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen tavoitteena on

1) Sujuvat siirtymät -verkoston ylläpito ja vahvistaminen,
2) hankeverkostolle suunnattu ohjaus, neuvonta ja koulutus,
3) verkoston kehittämistyön tueksi tehtävät selvitykset,
4) ajankohtainen tieto hankekokonaisuuden toteutumisesta sekä
5) Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutumisen arviointi.

Hankkeessa kehitetään oppijoiden koulutuspolkua varmentavia sekä sujuvoittavia, kokonaisvaltaisia ja valtakunnallisesti levitettäviä sekä käyttöönotettavia palvelu- ja toimintamalleja. Kehittämistyöllä edistetään oppijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on tukea verkoston hankkeita kokonaisvaltaisesti. Tuki sisältää kehittämisen ja verkostoitumisen tuen, hankeosaamisen tuen, tulosten levittämisen, mallintamisen ja juurruttamisen tuen sekä vaikuttavuuden tuen. 

ZOOMI kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman

              -toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen"

                        ⇒erityistavoitteeseen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
                            tukevien palveluiden parantaminen"

                                        ⇒toimenpidekokonaisuuteen ”Osuvaa osaamista”

                                                     ⇒osioon ”Sujuvat siirtymät”

 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa paikallisia, alueellisia ja kansallisia työllistymiseen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa. Hankkeilla edistetään muun muassa koko väestön ammatillista koulutusta.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Kärkkäinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1709, tiina.karkkainen@oph.fi

Projektiasiantuntija Inka Ruokolainen, Opetushallitus
puh. 029 533 1580, inka.ruokolainen@oph.fi

Opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1693, jouni.jarvinen@oph.fi

Assistentti Emmi Kailasvuo, Opetushallitus
puh. 029 533 1820, emmi.kailasvuo@oph.fi

Verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry
puh. 0500 830 710, maria.kakela@sakury.net

Projektipäällikkö Sanna Pensonen (virkavapaalla), Opetushallitus
puh. 029 533 1675, sanna.pensonen@oph.fi