ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimi valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa. Opetushallitus toteutti hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-30.6.2022. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus).