Hyppää pääsisältöön

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa


Kulttuuriperintökasvatus tukee uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista. Se vahvistaa kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä auttaa lapsia ja nuoria rakentamaan kulttuuri-identiteettiään.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta. Aineisto sisältää runsaasti linkkejä materiaaleihin, joita voi hyödyntää alakoulun, yläkoulun ja lukion katsomusaineiden opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa on tehty yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Tekstit on kirjoittanut kulttuuriperintökasvatuksen erityisasiantuntija Ira Vihreälehto. Opetushallituksesta työryhmässä mukana ovat olleet opetusneuvokset Kati Mikkola ja Satu Honkala, projektityöntekijä Anjuli Korhonen sekä korkeakouluharjoittelija Tomas Härmä. Sivusto on päivittyvä.

Kulttuuri, identiteetti ja kestävyys

Eettisinä arvojärjestelminä katsomuksilla on tärkeä rooli ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Julkaisun viitetiedot


Vihreälehto, I. Kulttuuriperintökasvastus katsomusaineissa. Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/kulttuuriperintokasvatus-katsomusaineissa. Julkaistu: 11.3.2021. Viitattu: Päivämäärä.