Hyppää pääsisältöön

LOPS 2021 - opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset


Verkkomateriaali lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille

Tämä lukion opetussuunnitelman perusteiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja verkkoaineisto on valmisteltu Opetushallituksen sisäisenä asiantuntijatyönä. Kyseessä on niin sanottu ennakkoarviointi, jossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia on pohdittu viimeisteltäessä opetussuunnitelman perusteita keväällä 2019. 

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tarkoittaa yhteiskunnallisten päätösten ja toimenpiteiden arvioimista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnista

Lukio-opiskelijoiden hyvinvointia kartoittavat mm. Kouluterveyskysely, TEAviisari, Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus sekä Lukiolaisbarometri. Keväällä 2019 toteutettiin valtakunnallinen tiedonkeruu toisella asteella työskenteleville koulupsykologeille ja -kuraattoreille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukion opetussuunnitelman perusteiden opiskelijoihin kohdistuvia vaikutuksia

Opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa on otettu huomioon laaja-alaisesti uudistetun lainsäädännön velvoitteet opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lausunto- ja verkkopalaute opiskelijoihin kohdistuvista vaikutuksista lukion op…

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu avoimena yhteistyö- ja vuorovaikutusprosessina. Avoimen verkkokyselyn myötä opiskelijoiden, huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden perusteista kiinnostuneiden oli mahdollista osallistua opetussuunnitelmaprosessiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetussuunnitelman perusteet ja lapsen oikeuksien sopimus

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista eli lapsen oikeuksien sopimus muodostaa maailmanlaajuisen perustan lasten ihmisoikeuksille.