Hyppää pääsisältöön

LOPS 2021 - opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset


Verkkomateriaali lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille

Tämä lukion opetussuunnitelman perusteiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja verkkoaineisto on valmisteltu Opetushallituksen sisäisenä asiantuntijatyönä. Kyseessä on niin sanottu ennakkoarviointi, jossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia on pohdittu viimeisteltäessä opetussuunnitelman perusteita keväällä 2019. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tarkoittaa yhteiskunnallisten päätösten ja toimenpiteiden arvioimista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta.

Tietoa lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnista

Tietoa lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnista

Lukio-opiskelijoiden hyvinvointia kartoittavat mm. Kouluterveyskysely, TEAviisari, Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus sekä Lukiolaisbarometri. Keväällä 2019 toteutettiin valtakunnallinen tiedonkeruu toisella asteella työskenteleville koulupsykologeille ja -kuraattoreille.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden opiskelijoihin kohdistuvia vaikutuksia

Lukion opetussuunnitelman perusteiden opiskelijoihin kohdistuvia vaikutuksia

Opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa on otettu huomioon laaja-alaisesti uudistetun lainsäädännön velvoitteet opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Lausunto- ja verkkopalaute opiskelijoihin kohdistuvista vaikutuksista lukion op…

Lausunto- ja verkkopalaute opiskelijoihin kohdistuvista vaikutuksista lukion op…

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu avoimena yhteistyö- ja vuorovaikutusprosessina. Avoimen verkkokyselyn myötä opiskelijoiden, huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden perusteista kiinnostuneiden oli mahdollista osallistua opetussuunnitelmaprosessiin.

Opetussuunnitelman perusteet ja lapsen oikeuksien sopimus

Opetussuunnitelman perusteet ja lapsen oikeuksien sopimus

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista eli lapsen oikeuksien sopimus muodostaa maailmanlaajuisen perustan lasten ihmisoikeuksille.