Hyppää pääsisältöön

Lukiodiplomit


Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomien laajuus on kaksi opintopistettä. Lukiodiplomi voi sisältyä lukion valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä. Lukiodiplomit eivät ole valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Lukiodiplomien suorittaminen

Lukiodiplomien suorittaminen

Opetushallitus on antanut ohjeet lukiodiplomien järjestämisen ja suorittamisen tueksi. Ohjeissa kuvataan tarkemmin esimerkiksi lukiodiplomin rakennetta ja arviointimenettelyä. Käytännön järjestelyistä päätetään paikallisesti opetussuunnitelman perusteiden ja ohjeiden mukaan. Lue lisää.

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

suko.oph.fi

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Sähköiset lomakkeet ovat ladattavissa Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankista ja lukiodiplomipalvelusta.

Lukiodiplomien yhteinen tehtävä

Lukiodiplomien yhteinen tehtävä

Opetushallitus julkaisee vuosittain lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Tutustu tulevan lukuvuoden tehtävään!

Lukiodiplomien historia

Lukiodiplomien historia

Tutustu lukiodiplomien kehittämisen historiaan, taustoihin ja jatkuvaan kehittämistyöhön. Lukiodiplomin kehittäminen aloitettiin 1990-luvulla ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän mietinnön pohjalta.

Lukiodiplomien kehittäminen

Opetushallituksen uutinen 29.11.2022

Opetushallituksen uutinen 29.11.2022

www.oph.fi

Esitys: Lukiodiplomeja hyödynnettävä nykyistä enemmän jatko-opintohaussa

Opetushallituksen esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi

Opetushallituksen esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi

www.oph.fi

Opetushallitus on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta esityksen lukiodiplomien kehittämissuunnitelmaksi 2023-2026. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee esityksen pohjalta lukiodiplomien jatkokehittämistä koskevat linjaukset ja päätökset alkuvuodesta 2023 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke

okm.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukiodiplomit ja niiden hyödyntäminen -hanke ministeriön verkkosivuilla.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta, 2011

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta, 2011

www.oph.fi

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Usein kysyttyä


Olemme koonneet vastauksia lukiokoulutuksesta ja -diplomeista myös usein kysyttyihin kysymyksiimme.

Katso kaikki vastaukset