Lukutaito-ohjelman tavoitteena on luoda vuoropuhelua lukutaitotyötä tekevien tahojen välille osana Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa. Keväällä 2024 käynnistetty kaksikielinen Lukutaitoverkosto kokoaa lukutaitotoimijoita yhteisiin tapaamisiin.

Lukutaitoverkostoon kuuluu muun muassa opetustoimen, tutkijoiden, media-alan, kirjastoalan, kirja- ja kustannusalan, rahoittajien, etujärjestöjen sekä päättäjien edustajia. Verkostotapaamisissa esittelemme Lukutaito-ohjelman toimintaa, tiedotamme lukutaitostrategian toimeenpanon etenemisestä ja tarjoamme lukutaitotoimijoille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja ajatuksia lukutaitotyöstä.

Lukutaitoverkosto on omaehtoisuuteen perustuva tila lukutaitoyhteistyölle ja -keskustelulle yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lukutaitoverkosto on avoin uusille organisaatioille. Verkoston toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, eikä verkostoon ilmoittautuminen sido tai velvoita mihinkään.

Lukutaito-ohjelman logo / logon av Programmet för läskunnighet

Lukutaitoverkoston tapaamiset vuonna 2024

1.2.2024 klo 1316
teema: Lukutaitoverkoston käynnistäminen

24.5.2024 klo 1115
teema: Lapset ja yhteisöllinen lukeminen

11.12.2024 klo 1216
teema: Nuoret ja vapaa-ajan lukeminen

Lisätietoja Lukutaitoverkostosta

Lotta-Sofia La Rosa
Lukutaito-ohjelman erityisasiantuntija
lotta-sofia.larosa [at] oph.fi (lotta-sofia[dot]larosa[at]oph[dot]fi)

Ilmoittaudu mukaan

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa organisaatiosi (esim. opetuksen järjestäjä, kirjastotoimi, järjestö tai yhdistys, virasto) mukaan Lukutaitoverkostoon. Myös tutkimusryhmät ja tutkijat ovat tervetulleita liittymään verkostoon.

Samalla lomakkeella voit kertoa meille Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa edistävästä toimenpiteestä.

Yksittäisen oppilaitoksen voi ilmoittaa mukaan Lukeva koulu -ohjelmaan ja yksittäisen varhaiskasvatusyksikön mukaan Lukeva varhaiskasvatus -ohjelmaan (linkit alla).


Päivitetty