Suullisen kielitaidon maamerkit kieltenopetuksen ja kielitaidon arvioinnin tueksi.

Sivua täydennetään. Finskan esimerkkiäänitteitä kerätään.

Opetushallitus on laatinut maamerkit Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelman (OKM035:00/2022) toimenpiteen 4 kirjauksen mukaan. Kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää ja päivittää toisen kotimaisen kielen opetukseen tukimateriaalia, ja saattaa se kaikkien koulutusasteiden opettajien ja oppijoiden käytettäväksi. Maamerkit ovat esimerkkiäänitteitä, jotka tukevat kielitaidon taitotasoasteikon käyttöä kieltenopetuksessa ja soveltamista opettajien arviointityössä.

Maamerkit koostuvat opiskelijoiden puheesta, sekä asiantuntijoiden antamista taitotasoarvioista ja perusteluista. Äänitteiden ja arviointien julkaisuun on saatu lupa opiskelijoilta ja arvioijilta. Tukimateriaalin tarkoitus on tukea kieltenopetusta ja suullisen kielitaidon arviointia. Tukimateriaalia saa hyödyntää tämän verkkosivun kautta, esim. soittamalla äänitteitä tai linkkiä jakamalla. Tukimateriaalin käyttöön muussa yhteydessä tulee pyytää lupa materiaalin koonneilta asiantuntijoilta (lukio [at] oph.fi). Tällä hetkellä kerätyt maamerkit soveltuvat etenkin yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kieltenopetukseen.