Mentorointi on noussut työelämäkeskusteluissa kuumaksi puheenaiheeksi.

Mentorointi tapahtuu usein kahden henkilön välillä, joista toinen toimii aktorina ja toinen mentorina. Aktori on usein juuri valmistunut tai vielä opintojaan viimeistelevä henkilö, joka on kokemattomampi työelämässä ja mentori on osaavampi henkilö mentorointisuhteessa. Mentorointia saatetaan järjestää myös esimerkiksi ryhmä- tai vertaismentorointina.

Tärkeä asia mentoroinnissa on se, että aktorilla on halu kehittyä ja mentorilla on halua auttaa kokemattomampia. Mentorointi perustuu luottamukseen ja tasa-arvoon henkilöiden välillä. Mentorointiohjelmaan voi lähteä mukaan sekä kokeneemmat, että kokemattomat, sillä se mahdollistaa jokaiselle omanlaisen roolin.

Ideoita oman uran rakentamiseen ja sparrausta työelämään

Tärkeää mentoroinnissa on, että aktori löytää omat vahvuutensa ja osaa kirjoittaa esimerkiksi parempia työhakemuksia. Aktoriksi mukaan lähtevän ei kannata olla huolissaan siitä, millainen oma mentori tulee olemaan tai vastaako mentorin ura urahaaveitasi. Useasti on parempi, että mentori ei välttämättä ole täysin samalta alalta, sillä erilaisuus voi myös avata uusia näkökulmia työnhakuun ja työelämään.

Mentorointiohjelman ideana on, että aktori saa omalle uralleen uusia ideoita sekä sparrausta. Kuitenkin mentorointi voi antaa myös paljon itse mentorille, sillä  aktori voi antaa uusia näkökulmia mentorille. Suhde mentorin ja aktorin välillä on luottamuksellinen ja molemmilla on vastuu toimia toisen luottamuksen arvoisesti.

Parhaimmillaan mentorointiohjelma näkyy itsetuntemuksen kasvuna sekä siinä, että omasta alasta ja sen työkentästä muodostuu selkeämpi kuva.

Miten mentorointia järjestetään?

Moni mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoisuudelle, eli ohjelma on maksuton, eikä siitä saa palkkaa. Yleisesti mentorointiohjelma kestää vuoden ja siinä on tietyt tapaamiskertamäärät, joihin osallistujat sitoutuvat. Ohjelmia, joihin voi ilmoittautua mentoriksi tai mentoroitavaksi eli aktoriksi on monia. Yksi tunnetuimmista on varmasti Suomen Mentorit, jonka lisäksi esimerkiksi monet korkeakoulujen ainejärjestöt sekä korkeakoulut järjestävät omia mentorointiohjelmia. Jos siis olet kiinnostunut mentorointiohjelmaan mukaan lähdöstä, ota rohkeasti yhteyttä eri paikkoihin ja tutustu järjestävän tahon toimintaan.

Jokainen mentorointisuhde on omanlaisensa, mutta monesti liikkeelle lähdetään keskustelulla. Selvitetään aktorin vahvuuksia, toiveita. Lisäksi mentoroinnissa voidaan käydä läpi ansioluetteloa tai työhakemuksia, harjoitella hissipuheita sekä verkostoitumista. Mentorin kanssa voidaan myös käydä läpi asioita, joita voisi opetella ja joista voisi olla hyötyä aktorin työnhaussa ja unelmatyön saavuttamisessa.

Mentorointiohjelma voi siis antaa uusia näkökulmia työnhakuun ja omien unelmien tavoittelemiseen. Parhaimmillaan mentoroinnin aikana aktori saa itselleen työpaikan haluamaltaan alalta. 

Takaisin Europassin etusivulle