Hyppää pääsisältöön

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus


Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi, mutta se sopii myös muihin oppiaineisiin. Tätä verkkoaineistoa voitte hyödyntää opetuksen yhteisessä suunnittelussa, laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja oppiaineiden integroinnissa.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus on vakiintunut merkittäväksi taide-, taito- ja ympäristökasvatuksen alueeksi eri koulutusasteilla. Tälle sivulle on koottu kattava verkkoaineisto, jonka on tarkoitus olla avuksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toteuttamiseen kaikenikäisille. Monipuoliset esimerkit tarjoavat opettajille työkaluja hyödyntää myös paikallista asiantuntemusta ja kulttuuriympäristöä. Verkkoaineisto on suunnattu kaikille koulutusasteille perusopetuksesta aina aikuiskoulutukseen ja taiteen perusopetukseen saakka. Arkkitehtuurin ja muotoilun opetus voi tukea pedagogista yhteistyötä eri koulutusmuotojen välillä.

Lähtökohtia

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen taustaa

Lue lisää arkkitehtuurin ja muotoilun määritelmistä ja muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen taustoista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu ja arkkitehtuuri oppimisen kohteena

Opetusneuvos Mikko Hartikainen ja erityisasiantuntija Heljä Järnefelt Opetushallituksesta pohjustavat muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteita.

Käytännön esimerkkejä

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetus: Kotiseutu oppimisen lähteenä ja kohteena

Luokanopettajan kokemuksia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Arkkitehtuuri yläkoulun kuvataiteessa

Kaurialan koulun kuvataiteen opettaja, arkkitehti Kaapo Salminen pitää soveltavasta kuvataiteen opetuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilukasvatusta lukiossa

Kannaksen lukiossa opetetaan ongelmanratkaisua ja ideointia arkkitehtuuri- ja muotoilusisältöjen kautta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Taiteen perusopetus: Käsityöllistä muotoilua kaikenikäisille

Taide- ja muotoilukoulu Taikan opettaja Leena Töyrylä opettaa käsityöllistä muotoilua kaikenikäisille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Museot: Muotoilukasvatusta museossa ja sen ulkopuolella

Designmuseon lehtori Hanna Kapanen on tukemassa ja tuottamassa muotoilukasvatusta myös museon ulkopuolella.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen koulutus: Laatu on tapa ajatella

Haastattelussa Omnian kehityspäällikkö Anne Linnonmaa ja opettaja Tiina Mäntylä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen aikuiskoulutus: Käsi- ja taideteollisuusala

Haastattelussa käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikatan opettajat.

Näkökulmia ja puheenvuoroja

Aistisuus muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikassa

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lehtori Riitta Vira kirjoittaa aistisuudesta ja muotoilu- sekä arkkitehtuurikasvatuksen lähtökohtana.

Tutkiva ja yhteisöllinen suunnittelu

Helsingin yliopiston käsityötieteiden professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen pohtii autenttisten oppimistilanteiden mahdollisuuksia käsityön, muotoilun ja arkkitehtuurin opetuksessa.

Muotoilua ja arkkitehtuuria teknologiakasvatuksen näkökulmasta

Oulun yliopiston teknisen työn ja teknologiakasvatuksen tuntiopettaja Janne Marjamaa kirjoittaa teknologia- ja käsityökasvatuksen suhteesta, esimerkkinä sähkökitaran rakentaminen.

Käsityön hiljainen tieto

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n kehittämispäällikkö Marika Sarha kirjoittaa hiljaisen tiedon siirtymisestä taiteen perusopetuksen käsityön opetuksessa.

Luovan ajattelun aakkosista

Suunnittelun ja muotoiluoppimisen asiantuntija Mari Savio esittelee tutkivaa oppimista toteuttamansa muotoilukasvatushankkeen kautta.

Muotoilukasvatus ammatillisessa koulutuksessa

Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikatan rehtori Joni Liukkonen pohtii tekstissään ammatillisen koulutuksen sekä muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen suhdetta.

Arkkitehdin työ

Mitä on arkkitehdin työ? Arkkitehtitoimisto Avannon perustajat, arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara kertovat suunnittelijan työstä ja rakennussuunnitteluprosessin vaiheista.

Pelisuunnittelijan työ

Pelisuunnittelija Olli Sinerma kertoo artikkelissaan pelisuunnittelijan työstä ja peleistä opetuksen välineenä.