Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och som gör att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell och Kommunförbundets specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.

Byggstenarna i en bra och fungerande skola är många. Ansvaret för att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet är ett kollektivt samhälleligt ansvar som ligger både på det nationella planet, på det lokala planet och i hemmen. Vardagsansvaret över barn och ungas skolgång ligger på den lokala nivån, det vill säga hos kommunerna.

Det finns skillnader i verksamheten mellan olika kommuner, men det finns också skillnader mellan olika skolor. Alla vi som jobbar inom bildningen gör ändå vårt bästa för att varje skoldag ska vara kvalitativ. Utöver det ansvar som vi har så ska vi också ha ambitioner att ge våra barn och unga det bästa, säger Mari Sjöström.

Begreppet kvalitet kan uppfattas väldigt olika av olika aktörer. Enligt Kurt Torsell kan kvaliteten i utbildningen inte garanteras enbart genom styrdokument som till exempel läroplansgrunderna, även om grunderna och andra normer har en stor betydelse för att utbildningen ska vara enhetlig.

Det behövs ett samhälleligt stöd och förtroende för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. Det är viktigt att utbildning värderas både på ett politiskt plan och av befolkningen. Utöver det här behövs förstås också utbildad och kunnig personal, säger Torsell.  

I podcasten diskuteras också välbefinnande som en av byggstenarna i en bra skola, ledarskap i skolan under koronapandemin samt hur det ständiga utvecklandet påverkar förtroendet för utbildningen.