Poika jolla on pisamia katsoo suoraan kameraan.

NUORET, ARVOT JA EU-TAPAHTUMATUEN HAKU ON PÄÄTTYNYT

 

Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuen hakemus oli avoinna 9.5-15.11.2022 ja päätökset tehtiin viidessä erässä.

Yhteensä 24 nuorten omaa tapahtumaa ja projektia rahoitettiin tapahtumatuen avulla:

Erä 1:

 • Let's flow together! 
 • Luetaan yhdessä
 • Meidän aika - Ukrainan kanssa

Erä 2:

 • Diversity is our strength
 • Ihmistoivo
 • Let's flow together!
 • Ressun Nuorsuomalainen klubi
 • Pohjanmaan piiri, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 

Erä 3:

 • KA44 Fest
 • Nuorten ryhmä
 • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
 • Vaalan nuorisoneuvosto
 • Vantaan Globaliskot

Erä 4:

 • Kölvin juhlaryhmä
 • Let's flow together!
 • Mansikan vaikuttajaryhmä
 • Nuorten ryhmä
 • Puolangan nuorisovaltuusto
 • Skäriungdomars övernattning
 • Liberty for Iran

Erä 5:

 • Challengers
 • Lotta, Jenni & co
 • Paltamon nuorisovaltuusto
 • Liberty for Iran

Voit tutustua projekteihin teemavuoden Instagram-tilillä. https://www.instagram.com/euroopan_nuorison_teemavuosi/


Mikä tapahtumatuki? 

Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuki on Euroopan nuorison teemavuoden toiminto Suomessa. Teemavuoden kautta nuorille halutaan tarjota mahdollisuus toteuttaa omia projektejaan, tapahtumiaan, kampanjoitaan tai aloitteitaan, jotka tavalla tai toisella liittyvät eurooppalaisiin arvoihin ja niiden edistämiseen. Eurooppalaisia arvoja ovat mm. rauha, solidaarisuus, demokratia, osallisuus, ihmisoikeudet, vapaus ja ilmastokestävyys. Kyseessä on ns. mikrotuki, jolla voidaan kattaa joko osa tai kaikki tapahtuman tai hankkeen kustannuksista. Tapahtumatuki on erityisesti suunnattu ruohonjuuritasolla ja paikallistasolla toteutettaviin tapahtumiin, tilaisuuksiin, projekteihin ja kampanjoihin. Tässä hakukuulutuksessa toimintoon viitataan sanalla tapahtuma, mutta tuen alla on mahdollista järjestää erilaisia toimintoja. 

Kuka voi hakea? 

Tapahtumatukihaku on auki kaikille 13–29-vuotiaille nuorille. Hakemuksen on tultava nuorten ryhmältä. Ryhmän muodostavat vähintään neljä nuorta. Yksittäinen nuori ei voi hakea tapahtumatukea. Ellei ryhmässä ole yhtään täysi-ikäistä nuorta, ryhmän tulee saada taustatahokseen organisaatio, esim. kunnan nuorisotoimi tai järjestö. 

Suunnitellun tapahtuman toteuttajina tulee olla nuoret itse. 

Organisaatiot voivat hakea tapahtumatukea nuorten puolesta, mutta eivät voi olla tapahtuman lopullisena toteuttajana. 

Minkälaisia tavoitteita tapahtumilla voi olla? 

 • Keskustelun herättäminen eurooppalaisista arviosta kuten rauha, solidaarisuus, demokratia, osallisuus, ihmisoikeudet ja vihreät arvot. 
 • Nuorten osallistumisen vahvistaminen ja monipuolistaminen.
 • Oppimismahdollisuuksien tarjoaminen nuorille.
 • Euroopan nuorison teemavuodesta viestiminen.   

Minkälaisiin tapahtumiin voi hakea tukea? 

Tapahtuma voi olla esimerkiksi: 

 • Paikallisen järjestön kanssa yhteistyössä järjestetty tapahtuma, jossa käsitellään rauhan ja solidaarisuuden arvoja  
 • Liikuntatempaus, jossa kasvatetaan tietoisuutta ilmastonmuutoksesta 
 • Nuorten ja päättäjien ja/tai vaikuttajien välinen tapaaminen paikallistasolla 
 • Eri taustoista tulevien nuorten kohtaamistapahtuma  
 • Kampanja sosiaalisessa mediassa eurooppalaisten arvojen edistämiseksi 
 • Solidaarisuustapahtuma Ukrainan pakolaisten auttamiseksi  
 • Nuorten opintomatka Suomen sisällä 

Tapahtuma ei voi olla esimerkiksi: 

 • Aikuisten nuorille suunnittelema tapahtuma, johon nuoret tulevat osallistujiksi 
 • Iso kansallinen konferenssi tai muu massatapahtuma
 • Kaupallinen tai voittoa tavoitteleva tapahtuma 
 • Eurooppalaisten arvojen vastainen tapahtuma, esim. rasistinen tai valeuutisia levittävä 

Kuinka paljon rahoitusta voi hakea? 

Tapahtumatuen määrä on 400–1000 €. Hakijaryhmä tekee arvion tapahtumansa kustannuksista hakulomakkeeseen ja päättää haettavan summan. 

Opetushallitus voi myöntää hakijalle myös haettua pienemmän summan, jos se ei vaaranna tapahtuman toteutusta. 

Miten haku käytännössä etenee? 

Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuen haku on avoinna 9.5-15.11.2022. Hakulomakkeen voi lähettää milloin vain tänä aikana. 

Tapahtumatukea haetaan Webropol-lomakkeella joka löytyy sivun alareunasta. 

Päätökset tapahtumatuen myöntämisestä tehdään viidessä (5) erässä. Jokaisessa erässä otetaan huomioon ne hakemukset, jotka on lähetetty Webropol-lomakkeen kautta ennen kyseisen erän viimeistä hakupäivää, ja edellisen erän hakupäivän jälkeen. Viimeiset hakupäivät/erä ovat: 

Erä 1: 15.6
Erä 2: 15.8
Erä 3: 15.9
Erä 4: 17.10
Erä 5: 15.11

Päätökset rahoituksen saajista tehdään viimeistä hakupäivää seuraavana arkipäivänä. Valinnat tekee raati, joka koostuu Euroopan nuorison teemavuoden työntekijöistä, Opetushallituksen nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalveluiden työntekijästä sekä teemavuoden nuorten ohjausryhmän jäsenestä. Tuen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse viiden (5) arkipäivän sisällä päätöksen tekemisestä. Tapahtuman toteutus voi alkaa välittömästi päätöksen jälkeen. Tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kolmen viikon kuluessa päätöksestä. 

Tapahtumatuki tulee käyttää kokonaisuudessaan tapahtuman toteuttamiseen. Tapahtumatuesta ei voida kattaa osallistuvien nuorten palkkiota tai esimerkiksi nuoria tukevan organisaation työntekijän palkkakustannuksia. Tapahtumatuesta voidaan kuitenkin kattaa esimerkiksi tapahtumaa järjestävien nuorten kokouskustannuksia sekä ruoka- ja majoituskuluja. 

Järjestettävä tapahtuma tulee toteuttaa teemavuoden aikana eli viimeistään 31.12.2022. 

Tuen saajan tulee raportoida tapahtuman toteutuksesta 15.1.2023 mennessä. Raportti koostuu yhden sivun (A4) kuvauksesta, jossa kerrotaan mikä tapahtuma on toteutettu, miten se on toteutettu, kuka toteutukseen osallistui ja keitä tapahtuma tavoitti sekä yksinkertaisesta budjetista, josta käy ilmi mihin tuki on käytetty. 

Millä arviointikriteereillä hakemuksia arvioidaan? 

Tuetun tapahtuman tulee edistää eurooppalaisia arvoja kuten esimerkiksi rauha, solidaarisuus, demokratia, osallisuus, ihmisoikeudet, vapaus ja ilmastokestävyys.   

Tapahtumatukihakemuksia arvioidaan seuraavien arviointikriteerien kautta: 

 • Tapahtuma on nuorten itsensä ideoima ja toteuttama 
 • Tapahtuma käsittelee eurooppalaisia arvoja jollakin tapaa 
 • Hakijalla on selkeä ajatus tapahtuman toteutuksesta 
 • Tapahtumalla on realistinen käsitys käytettävästä budjetista 
 • Tapahtuma tavoittaa muita nuoria toteuttajaryhmän lisäksi 
 • Tapahtuma toteutetaan yhteisössä tai paikkakunnalla, jossa ei aikaisemmin ole ollut samanlaista toimintaa 

Voiko tapahtuman järjestämisessä olla mukana jonkinlainen taustaorganisaatio? 

Organisaatioiden on mahdollista tukea nuoria tapahtumatuen hakemisessa ja tapahtuman toteutuksessa. Alaikäisten nuorten kohdalla nuorilla on oltava tukenaan taustaorganisaatio. Organisaatio ei kuitenkaan voi suunnitella, toteuttaa tai raportoida tapahtumaa nuorten puolesta. Jos hakijana on organisaatio, tulee sen osoittaa hakemuksessa, miten nuoret ovat olleet vastuussa tapahtuman suunnittelusta.