Koulutus- ja tiedepolitiikan kehittäminen on yksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n keskeinen toiminto. OECD kehittää erilaisia mittareita ja tuottaa tietoa koulutuksen tilasta OECD:n jäsen- ja partnerimaissa. Vertailutieto auttaa hyödyntämään muiden maiden tietoja oman maan koulutuksen kehittämiseksi.

 

OECD julkaisee vuosittain koulutuksen eri osa-alueita sisältävän tilastojulkaisun Education at a Glance. Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa eri maiden koulutustasosta, koulutukseen osallistumisesta, kustannuksista, opiskelijaliikkuvuudesta, opettajista ja opetuksen järjestelyistä.

 

Education at a Glance -julkaisussa on tietoa eri maiden koulutuksesta

Tiesitkö, että OECD- ja partnerimaissa

  • opiskellaan keskimäärin 14 vuotta  
  • tanskalaisilla ja itävaltalaisilla koululaisilla on eniten oppitunteja perusopetuksen aikana, unkarilaisilla vähiten
  • alakoulujen keskimääräinen luokkakoko on pienin Latviassa, 16 oppilasta ja suurin Chilessä, 31 oppilasta
  • alle 30-vuotiaita luokanopettajia on keskimäärin 12 %, eniten Briteissä 31 %, vähiten Italiassa ja Portugalissa 1 %
  • keskimäärin 48 % koulutuksen kokonaiskustannuksista käytetään perusopetukseen
  • koulutusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on suurin Norjassa 6.3 %, matalin Irlannissa 3.1 %

Lähde: Education at a Glance 2022

Lisää tietoa löydät Education at a Glancesta 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

 

Suomi on mukana OECD:n koulutussektorin työssä ja on osallistunut moniin selvityksiin, tutkimuksiin ja teema-arviointeihin, muun muassa PISA-, PIAAC- ja TALIS -tutkimuksiin.

 

PISA - Programme for International Student Assessment. Tutkimus selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden sisältöalueilla. http://www.oecd.org/pisa/

TALISTeaching and Learning International Survey. Tutkimuksessa selvitetään opettajien ja rehtoreiden käsityksiä omasta ammatillisesta kehittymisestä, koulun työskentelyilmapiiristä ja johtamisesta sekä niiden vaikutuksista opetukseen ja oppimiseen. TALIS on tehty vuosina 2008, 2013 ja 2018, Suomi on ollut mukana kahdessa jälkimmäisessä. Uusimman tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistaan kesäkuussa 2019. Uusimman tutkimuksen kohteena Suomessa ovat yläkoulut, eli 7-9 luokkien opettajat ja rehtorit. http://www.oecd.org/education/talis/

PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies - Kansainvälinen aikuisten osaamistutkimus selvitti 16–65-vuotiaiden perustaitoja, niiden tasoa ja käyttöä. Arvioitavia taitoja olivat luku- ja numerotaidot sekä tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Tutkimus sisälsi myös tietoa taitojen käytöstä työssä ja arjessa sekä siitä, miten taidot vastaavat työn vaatimuksiin. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset julkaistiin 2013 ja uusi tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2022. http://www.oecd.org/skills/piaac/