Akkreditointi on kausikortti Erasmus+ -ohjelmaan! Erasmus+ nuorisoalan akkreditointi tarjoaa nuorten parissa toimiville organisaatiolle väylän hakea rahoitusta liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä. Akkreditointi takaa organisaatiolle vuosittaisen rahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027.

Kaksi nuorisotyöntekijää työskentelee tietokoneella.

Nuorten parissa toimivat organisaatiot voivat hakea rahoitusta Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeisiin kahdella tavalla:

  • organisaatio hakee ja sille myönnetään akkreditointi. Akkreditoitu organisaatio ilmoittaa kansalliselle toimistolle vuosittain budjettiehdotuksen
  • organisaatio ei ole akkreditoitunut. Se voi hakea hanketukea liikkuvuushankkeisiin yksittäisillä hakukierroksilla.

Akkreditoidut organisaatiot voivat olla kumppaneina yksittäisessä hankehaussa.