Aikuiskoulutusorganisaatioille tarjotaan uudella ohjelmakaudella 2021–2027 liikkuvuustoiminnoissa (kurssit, job shadowing, opetusjakso ulkomailla) mahdollisuus siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallisempaa, monivuotista ja strategisempaa kansainvälisyystoimintaa. Tämä tapahtuu hakemalla omalle organisaatiolle Erasmus+ akkreditointia.

Akkreditointi edellyttää osallistuvilta organisaatioilta kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden strategista suunnitelmaa (Erasmus Plan), jossa määritellään pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet. Liikkuvuuksissa on huomioitava Erasmus-laatukriteeristö, joka on osa hakemusta. Se sisältää eri aihealueita kuten mm. hankehallinto, tuki osallistujille, tavoitellut oppimistulokset, vaikutukset organisaatioon ja kokemusten jako.


Akkreditointihaku on auki kerran vuodessa, ja akkreditointi myönnetään aina organisaatiolle ohjelmakauden loppuun asti. Akkreditointi mahdollistaa vuosittaisen rahoituksen kevennetyllä hakumenettelyllä keväästä 2021 lähtien koko seitsenvuotisen ohjelmakauden ajan.