Erasmus-akkreditointi myönnetään kaudeksi 2021–2027. Erasmus-akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että koulutuksen järjestäjä on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotaan.

Kunkin Erasmus-akkreditoinnin yhteydessä hyväksytyn hankesopimuksen päättyessä akkreditoitu organisaatio toimittaa loppuraportin toteutetuista toimista ja saavutetuista tavoitteista.

Kansallinen toimisto voi järjestää virallisia tarkastuksia, seurantakäyntejä tai muita toimia seuratakseen akkreditoitujen organisaatioiden edistymistä ja tuloksia, varmistaakseen, että sovittuja laatustandardeja noudatetaan ja tarjotakseen tukea.