Erasmus-akkreditointi myönnetään kaudeksi 2021–2027. Akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että koulutuksen järjestäjä on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotaan.

Kunkin Erasmus-akkreditoinnin yhteydessä hyväksytyn hankesopimuksen päättyessä akkreditoitu organisaatio toimittaa loppuraportin toteutetuista aktiviteeteista ja saavutetuista tavoitteista.

Kansallinen toimisto voi tehdä erilaisia tarkastuksia ja seurantakäyntejä tarjotakseen tukea hankkeiden hallinnointiin sekä seuratakseen akkreditoitujen organisaatioiden hankkeiden edistymistä ja tuloksia, ja varmistaakseen, että sovittuja laatustandardeja noudatetaan.