Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä.
Kuvituskuva aktiivisesta kansalaisuudesta

Aktiivinen kansalaisuus on laaja-alainen käsite ja sillä voidaan tarkoittaa monenlaista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Eri määritelmien mukaan aktiivinen kansalaisuus voi olla pientä omassa lähiympäristössä tehtävää vaikuttamista, kun taas toisten määritelmien mukaan se on monipuolista osallistumista kulttuurilliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Kaikissa määritelmissä kiteytyy se, että kuulutaan johonkin yhteisöön ja toimitaan sen hyväksi.

Aktiivisen kansalaisuuden katsotaan edellyttävän tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, sen laeista ja instituutioista, mutta lisäksi tarvitaan myös taitoja ja toimintakykyä, joiden kehittämisessä pelkkä teoreettinen tiedonjako ja oppiminen ei riitä. Aktiivisen kansalaisuuden kehittymiseksi on tuettava kansalaisuuden toiminnallista ja kokemuksellista ulottuvuutta, ja se tapahtuu parhaiten toiminnassa itsessään: harjoittelemalla vaikuttamista, päätöksentekoa ja yhteistyötä ja osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja kansalaistoimintaan. Juuri näitä tietoja ja taitoja opitaan Euroopan solidaarisuusjoukoissa ja Erasmus+ -ohjelmassa.

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa tavoitteena onkin lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä. Ohjelmassa etusijalla ovat hankkeet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja nuorten kansalaistoimintaan. Nuorisoalalla toiminta perustuu Euroopan unionin nuorisostrategiaan.

Lisäksi keskiössä ovat tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista sekä yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.  Samalla halutaan edistää tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta.