Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) on Euroopan komission aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Sen tavoite on innostaa eurooppalaisia olemaan #BeActive säännöllisesti ja liikkumaan omassa arjessaan enemmän. Teemaviikkoa vietetään vuotuisesti 23. - 30. syyskuuta ympäri Eurooppaa.
Lapsijoukko liikkuu