Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat edistävät digitaalisen teknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa sekä tukee digitaalisten taitojen oppimista.
Kuvituskuva digitaalisesta toiminnasta

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat tukevat mm. digiosaamisen suunnittelua ja kehittämistä, opettajien ja henkilöstön digitaitojen kehittämistä, digitaalista lukutaitoa, laadukkaita oppisisältöjä, käyttäjäystävällisiä välineitä sekä tietoturvallisia alustoja. Tavoitteena on saada digitaaliseen muutokseen mukaan kaikki oppijat, opettajat ja kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja nuoret. 

Ohjelmien avulla vahvistetaan eurooppalaista digitaalisen koulutuksen yhteistyötä, lisätään kriittistä ymmärrystä digiteknologian mahdollisuuksista sekä edistetään aktiivista kansalaisuutta. 

Kansainvälisessä yhteistyössä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään entistä enemmän. Verkko-oppiminen täydentää fyysistä liikkuvuutta ja ulkomaanjaksoja, ja hankekumppaneiden välisessä yhteistyössä hyödynnetään entistä enemmän tieto- ja viestintäteknologiaa. Virtuaalisen yhteistyön lisäämistä pidetään tärkeänä sekä menetelmien kehittämisen että oppimisen kannalta. Samalla on mahdollista tavoittaa yhä laajempi kohderyhmä sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.