Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert -toiminnon tukemaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanoa.  Tavoitteena on edistää kansainvälistä liikkuvuutta Euroopan unionin alueella ja tukea elinikäistä oppimista.

Suomessa ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) toimeenpantiin ammatillisessa koulutuksessa 1.8.2015.  ECVET perustuu yhteiseen eurooppalaiseen oppimistulosten ja osaamisen kuvaustapaan, kattaen virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen. ECVETin avulla parannetaan ammatillisten tutkintojen, tutkinnon perusteiden ja niiden pohjalta tehtävien suunnitelmien läpinäkyvyyttä.

ECVETin avulla tuetaan muualla kuin opiskelijan omassa oppilaitoksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä hyödyntämistä osana tutkintoa. Eurooppalaisissa yhteistyö- ja oppimissopimuksissa varmistetaan, että opiskelijan tavoiteltu osaaminen ja osaamisen arviointi vastaavat tutkinnon perusteita ja arvioitu osaaminen dokumentoidaan.  Yksilöllisen opintopolun ja kansainvälisten harjoitteluja opintojaksojen toteuttaminen osana tutkintoa on ECVETin ansiosta selkeämpää.

ECVET tukee ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata entistä paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja edellytykset räätälöidä tutkintoja työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vahvistuvat. Työnantajilla on mahdollisuus vastaanottaa muista Euroopan maista tulevia opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa Opetushallitus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. ECVET Expertiä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Expertteinä toimii tällä hetkellä seitsemän ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden asiantuntijaa. ECVET Expertit tiedottavat ja kouluttavat ECVETin mahdollisuuksista ja järjestävät alueillaan koulutusseminaareja ja pienempiä tilaisuuksia.


Suomen kansalliset ECVET Expertit

Auli Haapajärvi, Kouvolan seudun ammattiopisto
auli.haapajarvi(at)ksao.fi +358 20 615 8809

Vesa-Antti Iltola, Gradia
vesa.iltola(at)gradia.fi +358 40 341 5671

Helena Mikkola, Turun kaupunki
helena.mikkola(at)turku.fi, +358 50 518 5815

Maarit Saarenkylä, Omnia
maarit.saarenkyla(at)omnia.fi +358 46 851 5022

Virpi Spangar, Oulun seudun ammattiopisto
virpi.spangar(at)osao.fi, +358 102 7008

Anne Tyynelä, Tredu
anne.tyynela(at)tampere.fi +358 50 360 5452

Risto Virkkunen, Kainuun ammattiopisto
risto.virkkunen(at)kao.fi +358 44 5948 580