Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert -toiminnon tukemaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanoa.  Tavoitteena on edistää kansainvälistä liikkuvuutta Euroopan unionin alueella ja tukea elinikäistä oppimista.

Suomessa ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) toimeenpantiin ammatillisessa koulutuksessa 1.8.2015.  ECVET perustuu yhteiseen eurooppalaiseen oppimistulosten ja osaamisen kuvaustapaan, kattaen virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen. ECVETin avulla parannetaan ammatillisten tutkintojen, tutkinnon perusteiden ja niiden pohjalta tehtävien suunnitelmien läpinäkyvyyttä.

ECVETin avulla tuetaan muualla kuin opiskelijan omassa oppilaitoksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä hyödyntämistä osana tutkintoa. Eurooppalaisissa yhteistyö- ja oppimissopimuksissa varmistetaan, että opiskelijan tavoiteltu osaaminen ja osaamisen arviointi vastaavat tutkinnon perusteita ja arvioitu osaaminen dokumentoidaan.  Yksilöllisen opintopolun ja kansainvälisten harjoitteluja opintojaksojen toteuttaminen osana tutkintoa on ECVETin ansiosta selkeämpää.

ECVET tukee ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata entistä paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja edellytykset räätälöidä tutkintoja työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vahvistuvat. Työnantajilla on mahdollisuus vastaanottaa muista Euroopan maista tulevia opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastasivat Opetushallitus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. ECVET Expertiä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Suomen kansallisina ECVET Expertteinä toimivat vuosina 2014-2020 mm. Auli Haapajärvi, Kouvolan seudun ammattiopisto; Vesa-Antti Iltola, Gradia; Helena Mikkola, Turun kaupunki; Maarit Saarenkylä, Omnia; Virpi Spangar, Oulun seudun ammattiopisto; Anne Tyynelä, Tredu; Risto Virkkunen, Kainuun ammattiopisto; Susanna Vestling, Yrkesakademin i Österbotten.