Selvityksessä tarkastellaan yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen organisaatioiden ja konsortioiden Erasmus+ -suunnitelmien hyviä käytänteitä. Selvitys perustuu akkreditointihakemuksiin vuosilta 2020 ja 2021. Selvityksen tarkoituksena on tukea akkreditoinnin hakemista suunnittelevia organisaatioita ja edesauttaa jo akkreditoinnin saaneita organisaatioita ja konsortioita kansainvälisen toiminnan kehittämisessä. Selvityksen tuloksia käytetään myös osana kansallisen toimiston neuvonta- ja laatutyötä.

Erasmus+ -ohjelmakaudella 2021–2027 yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen organisaatioilla ja konsortioilla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -akkreditointia ja siirtyä liikkuvuustoiminnoissa yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa.