Erasmus+ (2021-2027) -ohjelma rahoittaa myös liikunta- ja urheilusektorin eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Erasmus+ Sport hankkeita haetaan keskitetysti Brysselistä, jossa toimintoa koordinoi koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:
 Högerpil på blå bakgrund.

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia linkkejä ja tietoa uudesta ohjelmakaudesta,

Mitä uusi Erasmus+ -ohjelmakausi tarjoaa liikunta- ja urheilusektorille vuodesta 2021 alkaen?

Nykyiset liikunta- ja urheilusektorin  tukimuodot säilyvät ja EU rahoittaa myös tulevaisuudessa eri maista tulevien toimijoiden välisiä yhteistyöhankkeita. Yhteistyöhankkeiden hallinto säilyy keskitettynä eli tuki haetaan suoraan Brysselistä. Näiden tukimuotojen lisäksi Euroopan komissio on esittänyt liikunta- ja urheilusektorilla toimivien liikkuvuutta.

Erasmus+ -ohjelman painopisteinä ovat osallisuus, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Ohjelmiin osallistumista helpotetaan, jotta uudet ja ruohonjuuritasolla toimivat tahot voivat hyötyä ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Pienimuotoisen kumppanihankkeen (KA2) voi toteuttaa kahden maan välisenä yhteistyönä.

Ympäristövastuullisuus teemalla pyritään lisäämään organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. Digitaalisuus mahdollistaa verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä. 

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on myös vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma pyrkii lisämään tietoisuutta ja ymmärrystä Euroopan unionista, EU:n yhteisistä arvoista ja yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista. 

Valmentaja onittelee pelaajaa

 

Lue lisää uudesta ohjelmakaudesta

Euroopan komission sivut