Saat tältä sivulta tietoa siitä, miten haet Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen oppimiseen liittyviä liikkuvuuksia ulkomailla. Henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan tarvelähtöisenä hankkeena, jota voivat hakea koulut, lukiot tai päiväkodit. Hankkeessa organisaatiosi saa rahoitusta ja ohjausta liikkuvuuksien menestykselliseen toteuttamiseen.

Hankkeen kestoksi voit valita 6-18 kuukautta, jona aikana erilaiset oppilas-, opiskelija ja henkilöstöliikkuvuudet ja niistä saatujen taitojen jakaminen tapahtuu. Euromääräinen tuki määräytyy yksikkökuluilla kohdentuen liikkuvuuksien matka-, yksilö- ja organisointikuluihin.

Tämä voi olla alku kansainvälisen kokemuksen keräämiseen. Se voi olla myös täsmätyökalu toimintakulttuurinne kehittämiseen ja oppilaiden sekä opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen edistämiselle.