Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.
Karttapallo

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat voivat

  • edistää korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä
  • kehittää eurooppalaisen korkeakoulutusalueen laatua sekä houkutella Eurooppaan lahjakkaita tutkinto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa
  • parantaa valmistuneiden osaamistasoa ja erityisesti työllistymistä yritysyhteistyön avulla