Strategisessa kumppanuushankkeessa kehität nuorisotyön laatua eurooppalaisena yhteistyönä. Erot ja yhtäläisyydet eri maiden nuorisoalan toimijoiden välillä luovat valtavasti potentiaalia käytäntöjen, osaamisen ja kokemusten vaihtoon.
Peruskoulufoorumin työpajatyöskentelyä Turussa

Strategisessa kumppanuushankkeessa sinulla on nuorisoalan toimijana mahdollisuus tutustua nuorisotyöhön Euroopan eri maissa. Voit organisaatiosi kanssa vertailla käytäntöjä, luoda yhdessä uusia toimintamalleja ja samalla kehittää omaa toimintaanne. Voitte parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa nuorisotyön laatua erilaisten innovatiivisten menetelmien, toimintamallien, materiaalien sekä hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

Nuorisoalan hankkeissa painotetaan teemoja, jotka liittyvät muun muassa

  • sosiaaliseen vahvistamiseen
  • koulun ulkopuolisen oppimisen tunnistamiseen ja  tunnustamiseen
  • koulupudokkuuden ehkäisyyn
  • Euroopan nuorisostrategian tavoitteisiin.

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio valmistelee yhteistyössä partnereiden kanssa hakemuksen, jonka koordinaattori jättää oman maan kansalliselle Erasmus+ -toimistolle.

Tuen jakautuminen toiminnoittain vuonna 2020

Strategisten kumppanuushankkeiden rahoitus jaetaan toiminnoittain seuraavasti:

  • innovaatioita tukevat hankkeet: 70 % 
  • hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat hankkeet ja kansainväliset nuorisoaloitteet: 30 %.